Esso Open Innovation Hackathon

Esso ร่วมกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมในภารกิจเฟ้นหานวัตกรรมแห่งอนาคต

เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภค

ชิงเงินรางวัลรวม 470,000 บาท

และโอกาสพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมร่วมกับ Esso ประเทศไทย


ประกาศผล Finalists 10 ทีม

กำหนดการสำคัญ

  • ประกาศผล 20 ทีมที่ผ่านคัดเลือก 14 พ.ค. 2564

  • กิจกรรม Virtual Hackathon 22 - 23 พ.ค. 2564

  • Final Round 11 มิ.ย. 2564


เกี่ยวกับโครงการ

จากความตั้งใจและวิสัยทัศน์ของ Esso ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้คนในระยะยาว โดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Esso นั้น มีการกำหนดทิศทางโดยมีลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคใส่ใจกับ eco-conscious ทั้งในด้าน value และ environment ขณะเดียวกันในด้านของเทคโนโลยีเองก็มีความหลากหลาย เพื่อมาสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดีขึ้นแก่ผู้บริโภคตลอดเวลา ผู้บริโภคในยุคนี้จึงมีความต้องการหลากหลาย และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง


Esso Open Innovation Hackathon จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวมถึงนิสิต นักศึกษา และทีมสตาร์ทอัพต่าง ๆ ที่สนใจ ได้มาร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจนวัตกรรม และนำเสนอไอเดียต่อทีมงานและผู้บริหาร Esso โดยมีเงินรางวัลและโอกาสในการร่วมมือกัน (Partnership) หรือสร้างธุรกิจแห่งอนาคตร่วมกับ Esso ประเทศไทย

Open House

พร้อมหรือยัง!? ที่จะมาร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจนวัตกรรม และสร้างโอกาสในการร่วมมือกันกับ Esso ประเทศไทย ในโครงการ Esso Open Innovation Hackathon

.

เราขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม #EssoHackathon Open House ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00น. - 15.30 น. นี้ รับฟังข้อมูลภารกิจและโจทย์นวัตกรรมจาก Esso นำทีมโดยคุณเจษฎา ชั้นเชิงกิจ มาเล่าให้ฟังถึงวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมที่อยู่เบื้องหลัง Problem Statement นี้ รวมถึงคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ และคำแนะนำในการสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสได้รับคัดเลือก

.

และพลาดไม่ได้กับ Panel Discussion จากผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมทั้ง 3 ท่าน ที่จะมาพูดคุยและจุดประกายไอเดียในการสร้างธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับไลฟ์สไตล์ในอนาคต

.

รัมย้อนหลังได้ที่

http://bit.ly/EssoOpenHouseLive

Interested areas:

New S-Curve

AI, Robotics & Machine Learning

Smart Cities Lifestyle

Net-zero Emission

Cross-industry Solutions

Gamification

EV Infrastructure

Fleet management

5G

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ

โอกาสในการ Collaborate กับ Esso และบริษัทในเครือ ExxonMobil

โอกาสในการนำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจร่วมกับ Esso Thailand

โอกาสในการเรียนรู้จากที่ปรึกษาจาก Esso และ RISE

โอกาสในการนำเสนอต่อผู้บริหารและทีมงาน Innovation

รางวัลสำหรับทีมผู้ชนะ

เกณฑ์การตัดสินรอบ Final

  1. Idea Validation (quality of validation)

  2. Contribution to Esso benefits (New revenue, productivity improvement, or cost-saving)

  3. Potential Next Step (technical feasibility, execution plan)

เกณฑ์การตัดสินรอบ Semi-Final

  1. Customer Understanding

  2. Problem - Solution Fit

  3. Business Model

  4. Business Impact & Execution Plan

Eligibility

Tech Startup

นิสิต นักศึกษา

บุคคลทั่วไป

ที่มีไอเดียและพร้อมจะลงมือพัฒนาโซลูชั่นภายใต้โจทย์ที่กำหนด

สมัครเป็นทีม 2 - 5 คน

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ Esso Open Innovation Hackathon สำหรับบุคคลภายนอกเท่านั้น

พนักงานของ เอสโซ่ ประเทศไทย และในเครือ ExxonMobil ประเทศไทยไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fern@riseaccel.com (เฟิร์น)

#EssoHackathon

RISE Corporate Innovation Powerhouse